Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry -
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

Marcové stretnutie (2017)

Stretli sme sa na pôde knižnice vo štvrtok 2. marca. V peknom počte. Hovorili sme o mesiaci knihy, o pripravovaných kultúrnych podujatiach v našom okolí a tiež o rôznych podobách poézie, respektíve literatúry...

Zazneli aj ukážky z tvorby v podobe autorského prednesu. Záver stretnutia patril neformálnej diskusii.

Napokon sme si sľúbili, že o mesiac sa stretneme znova – v obvyklom termíne (prvý štvrtok), teda 6. apríla.

S obavou

Andrea Trusková
Snímka: Lýdia Šimková

S obavou dávam
v zime
vetrať periny –
(pod) vedome
čakám
že z nich vymrznú
všetky sny
a ja sa večer
prikryjem
nejakým studeným
prázdnom
ktoré mi zabráni
vysnívať si ďalšie
dotyky s budúcnosťou


Súvisiaci článok: Z ulity na svetlo

Februárové stretnutie (2017)

Prezentácia novej kniha Jána Beňa

Literárny klub Omega pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne privítali vo štvrtok druhého februára spisovateľa Jána Beňa s jeho najnovšou knihou Stratená romanca.

Rodák zo Slatinky je plodným autorom literatúry pre deti, mládež i dospelých. Medzi členmi klubu a priaznivcami písaného slova bol aj v máji minulého roku, keď sme vyprevadili medzi čitateľov dve knihy: pre mládež knižku Timotej a pradedo, pre dospelých román Život s kufrom

Januárové stretnutie (2017)

Prvé klubové stretnutie v roku 2017 malo pracovný charakter. Stretli sme sa trinásti.
Na úvod Janka Poláková zarecitovala novoročnú báseň Kataríny Hudecovej. Nasledovala krátka bilancia uplynulého roka a načrtnutie plánu činnosti na nasledujúce mesiace.
Hlavné témy neformálnej, ale plodnej diskusie: 
modernosť a pseudomodernosť, tvorba Milana Rúfusa, takzvaná ženská literatúra, aktuálne trendy vo vydávaní kníh, význam poézie v živote...

Nasledujúce stretnutie v klube Omega je naplánované na 2. februára.

Naše vinše

Zas prituhujú rána,
Ilustračná snímka:
Lýdia Šimková
v srdci však náhle oteplieva,
to advent lásku rozosieva,
tíško znie modlitba Pána.
(Tatiana Blichová)


Nech čerstvý vánok z hôr osvieži tvoju dušu
a telo nikdy nepocíti bolesť starostí
a plecia silu majú uniesť neľahký údel,
nech mier sa v tvojej duši rozhostí.
(Eleonóra Žůrková)