Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

4. novembra 2017

Novembrové stretnutie (2017)

Po mesiaci sme sa stretli znova v našom literárnom klube. Stretnutie dňa 2. novembra malo voľný program – vyplnené bolo neformálnou diskusiou. Hlavné témy: aktuálne udalosti a podujatia, literárne súťaže, literárne soireé v Trenčíne, vulgarizmy v literatúre (áno či nie?).

Lýdia Šimková a Marta Malániková referovali o tohtoročnej Martinskej poetickej jeseni, ktorej sa zúčastnili. Mária Blaškovičová predniesla vybrané básne z nového čísla Literárneho týždenníka, Jana Poláková informovala o chystanom vyhodnotení literárnej súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára.

Ďalšie stretnutie je plánované na štvrtok 7. decembra.

12. októbra 2017

Októbrové stretnutie (2017)

Jana Jablonská
Pocta poetke Márii Janke Jablonskej

Októbrový literárny klub OMEGA sa niesol v slávnostnej, ale srdečnej atmosfére. Venovaný bol slovenčinárke a poetke PhDr. Márii Janke Jablonskej, pri príležitosti jej krásneho životného jubilea.

Na podujatí boli prítomní nielen členovia LK Omega, MO MS v Trenčíne a členky Únie žien Slovenska, ale aj priatelia a známi, ktorých má Janka Jablonská veľmi veľa. 

14. septembra 2017

Septembrové stretnutie (2017)

Hlavnou témou nášho prvého stretnutia v klube Omega po letnej prestávke (konalo sa vo štvrtok 7. 9.) boli dozvuky letných zážitkov a inšpirácií.

Pozornosť sme venovali aj aktualitám z literárneho diania, literárnym súťažiam a plánom do budúcnosti...

Nasledujúce stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 5. októbra. 

20. augusta 2017

3.. 2.. 1.. už

Andrea Trusková
Ilustračná snímka:
Lýdia Šimková

Hovoríš s ňou
v tretej osobe
lebo je
druhá v poradí –
na prvom mieste
si ty
Takto je to vždy
(každým novým ránom)
začínaš od nuly
a potom
   potom
dínom – dánom
Si EŠTE
či UŽ?
muž?