Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

8. februára 2018

Februárové stretnutie (2018)

V poradí druhé tohtoročné stretnutie v klube Omega sa konalo vo štvrtok 1. februára.

Janka Poláková predniesla ukážky z tvorby Jána Maršálka. Mária Blaškovičová si pripravila malé pásmo z ľúbostných veršov našich autorov. Ján Maršálek povedal zopár slov na tému „inšpirácia“ a Lýdia Šimková predložila správu o hospodárení za rok 2017. Nasledovala diskusia a záver.

Ďalšie stretnutie plánujeme na 1. marca, teda v riadnom termíne (prvý štvrtok mesiaca).

19. januára 2018

Januárové stretnutie (2018)

D. Žember a J. Poláková

Prvé tohtoročné stretnutie v klube Omega (11. 1.) malo slávnostný ráz, pripomenuli sme si totiž životné jubileá dvoch našich členov: Janky Polákovej a Dušana Žembera.

Janka je už od založenia nášho literárneho klubu jeho organizačnou dušou (tajomníčkou). Neúnavne a nezištne pracuje v prospech kultúry a literatúry – sprevádza, moderuje, recituje, pripravuje literárne pásma a medailóny...

1. januára 2018

Z histórie Vianoc

Zimný podvečer na dedine (foto: Lýdia Šimková)

Vianočné pohľadnice

Predchodcami vianočných pohľadníc boli blahoprajné lístky k Vianociam. Objavili sa v roku 1841 v Škótsku. Na lístkoch bol nápis Príjemné sviatky a posielali sa v zalepených obálkach. Pochádzali z tlačiarne Charlesa Drummonda v Edinburgu.

28. decembra 2017

Decembrové stretnutie (2017)

Recituje Jana Poláková
Vianoce – a všetko, čo s nimi súvisí: zvyky, tradície, sneh, darčeky – sú vďačnou témou na spomínanie, hlavne ako sme ich vnímali v detských a mladších rokoch. 

Predvianočná nálada zavládla aj medzi prítomnými členmi a klubovými priaznivcami (dňa 7. 12.). Nechýbal stromček, svieca, kvet a krajec chleba, ako to vyjadril Rudolf Dobiáš v básni Stretnutie, venovanej práve LK Omega.

Tradície Vianoc a osobitne históriu betlehemov priblížil predseda klubu Ján Maršálek.  Tvorbu členov klubu zo starších zborníkov s témou Vianoc a krásy zimy vybrala a spolu s Máriou Blaškovičovou predniesla Jana Poláková.