Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

Júnové stretnutie (2017)

Beseda so spisovateľom Gejzom Sádeckým

Gejza Sádecký
Hosťom júnového LK Omega (4. 6.) bol pedagóg, spisovateľ, kultúrny historik, rodák zo Sádočného v okrese Považská Bystrica PaedDr. Gejza Sádecký, CSc., ktorý má za sebou nielen bohatú publikačnú činnosť z oblasti pedagogiky, ale dlhé roky pôsobil ako pedagóg na základnej, strednej i vysokej škole. Okrem toho sa autorsky venuje povestiam, poviedkam a kultúrnej histórii, heraldike. Vlastnoručne namaľoval viac ako 250 erbov slovenských miest a obcí na stene rodného domu. Medzi jeho záľuby patrí tiež poľovníctvo.

Drobnôstky Dušana Žembera

Antivulgarizmická

Ako vyznať lásku...
ako ju dať najavo...
Ako priznať, že nechcem cit schovať...

A pritom nebyť na smiech,
keď bývam slušne zdvorilý...
V katastrofálnej dobe devalvácie slova

(Jar)

Princove uspávanky

Členka nášho literárneho klubu Alex (Alexandra) Hoštáková vydala svoju druhú kolekciu veršov. Po zbierke Temné oči (2016) prichádzajú Princove uspávanky (2017).

Autorka nedávno zaznamenala úspech v literárnej súťaži stredných škôl  Zlínskeho a Trenčianskeho kraja, kde získala prvé miesto. 

Srdečne jej blahoželáme a želáme zdravie, tvorivý elán a radosť z písania.