Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

12. októbra 2017

Októbrové stretnutie (2017)

Jana Jablonská
Pocta poetke Márii Janke Jablonskej

Októbrový literárny klub OMEGA sa niesol v slávnostnej, ale srdečnej atmosfére. Venovaný bol slovenčinárke a poetke PhDr. Márii Janke Jablonskej, pri príležitosti jej krásneho životného jubilea.

Na podujatí boli prítomní nielen členovia LK Omega, MO MS v Trenčíne a členky Únie žien Slovenska, ale aj priatelia a známi, ktorých má Janka Jablonská veľmi veľa. 

14. septembra 2017

Septembrové stretnutie (2017)

Hlavnou témou nášho prvého stretnutia v klube Omega po letnej prestávke (konalo sa vo štvrtok 7. 9.) boli dozvuky letných zážitkov a inšpirácií.

Pozornosť sme venovali aj aktualitám z literárneho diania, literárnym súťažiam a plánom do budúcnosti...

Nasledujúce stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 5. októbra. 

20. augusta 2017

3.. 2.. 1.. už

Andrea Trusková
Ilustračná snímka:
Lýdia Šimková

Hovoríš s ňou
v tretej osobe
lebo je
druhá v poradí –
na prvom mieste
si ty
Takto je to vždy
(každým novým ránom)
začínaš od nuly
a potom
   potom
dínom – dánom
Si EŠTE
či UŽ?
muž?

22. júla 2017

Júlové stretnutie (2017)

„Každá báseň má svoj čas, ale čas básne je kratší, než si myslíš.“
(Miroslav Válek: Z absolútneho denníka I)

Výnimočný zjav našej poézie Miroslav Válek (nar. 17. 7. 1927) v Trnave, básnik, autor pre deti, prekladateľ, publicista, ale aj politik a organizátor literárneho a kultúrneho života... Členovia LK Omega  na svojom júlovom stretnutí  si pripomenuli nedožité deväťdesiatiny tohto výrazného reprezentanta modernej slovenskej poézie – v komornej zostave, ale zaujímavo a s  podnetnou diskusiou. 

Pásmo o živote a tvorbe Miroslava Válka pripravila Jana PolákováMária Blaškovičová.  V ich prednese si prítomní vypočuli aj ukážky z tvorby autora. Zhodli sa v  tom,  že aj básne napísané pred rokmi pôsobia tak, ako by vznikli teraz. Čitateľský  čas Válkovej básne je dlhší, ako autor kedysi predpokladal.