Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

8. apríla 2018

Aprílové stretnutie (2018)


Za peknej účasti členov i priaznivcov sme sa v rámci našich klubových diskusií (vo štvrtok 5. apríla) vrátili k stopäťdesiatemu výročiu narodenia Boženy Slančíkovej-Timravy. Pripomenuli sme si jej život a tvorbu s dôrazom na stále aktuálne aspekty jej literárneho odkazu.

Okrem toho sme sa venovali viacerým uskutočneným i plánovaným literárnym podujatiam a aktivitám a zhovárali sme aj o možnosti vydania nového zborníka prác členov klubu. Uvažovali sme o tom, aká má byť dobrá poviedka. Zazneli aj ukážky z vlastnej tvorby...

Ďalšie pravidelné stretnutie v klube Omega plánujeme na štvrtok 3. mája.

2. marca 2018

Marcové stretnutie (2018)

Peter Bulík

V klube Omega sa vo štvrtok 1. marca uskutočnila beseda s jubilujúcim spisovateľom, pedagógom a politikom Petrom Bulíkom. Podujatie otvorila Janka Poláková, besedu potom moderovala Margita Ivaničková, ktorá jubilanta pozdravila aj v mene predsedu Spolku slovenských spisovateľov Miroslava Bielika.

Peter Bulík (nar. 1958), autor kníh Nôž (1994) a Hurá, zomrelo sa (1997), pútavo rozprával o svojej tvorbe i rôznych zážitkoch, priblížil svoje doterajšie aktivity na poli literatúry, vo sfére školstva, ako aj parlamentnej i komunálnej politiky; diskusia s prítomnými sa dotkla aj širších spoločenských tém.

8. februára 2018

Februárové stretnutie (2018)

V poradí druhé tohtoročné stretnutie v klube Omega sa konalo vo štvrtok 1. februára.

Janka Poláková predniesla ukážky z tvorby Jána Maršálka. Mária Blaškovičová si pripravila malé pásmo z ľúbostných veršov našich autorov. Ján Maršálek povedal zopár slov na tému „inšpirácia“ a Lýdia Šimková predložila správu o hospodárení za rok 2017. Nasledovala diskusia a záver.

Ďalšie stretnutie plánujeme na 1. marca, teda v riadnom termíne (prvý štvrtok mesiaca).