Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry -
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

Májové stretnutie (2017)

Prezentácia poetických zbierok Dušana Žembera

Dušan Žember hovorí o svojej tvorbe
Májové stretnutie v klube Omega sa nieslo nielen v znamení lásky, ako to mesiacu lásky prináleží, ale aj v znamení poézie, a to v podobe veršov hudobníka, textára a poeta Dušana Žembera, člena Literárneho klubu Omega. On totiž k svojej dávnejšej zbierke Kradnutá láska na školskej lavici pridal teraz hneď štyri útle zbierky: Drobnôstky môjho života (Jar, Leto, Jeseň, Zima).

Aprílové stretnutie (2017)

Prvý štvrtok v mesiaci (6. apríla) opäť patril stretnutiu v klube Omega. Zúčastnilo sa ho trinásť priaznivcov literatúry – členov klubu.

Po úvodnom vstupe Janky Polákovej, ktorá zrekapitulovala literárne podujatia uplynulého mesiaca, sa medzi prítomnými rozvinula bohatá diskusia (nielen) o písaní a čítaní, resp. prezentovaní literárnej tvorby.

Ďalšie klubové stretnutie je naplánované na 4. mája.

Marcové stretnutie (2017)

Stretli sme sa na pôde knižnice vo štvrtok 2. marca. V peknom počte. Hovorili sme o mesiaci knihy, o pripravovaných kultúrnych podujatiach v našom okolí a tiež o rôznych podobách poézie, respektíve literatúry...

Zazneli aj ukážky z tvorby v podobe autorského prednesu. Záver stretnutia patril neformálnej diskusii.

Napokon sme si sľúbili, že o mesiac sa stretneme znova – v obvyklom termíne (prvý štvrtok), teda 6. apríla.

S obavou

Andrea Trusková
Snímka: Lýdia Šimková

S obavou dávam
v zime
vetrať periny –
(pod) vedome
čakám
že z nich vymrznú
všetky sny
a ja sa večer
prikryjem
nejakým studeným
prázdnom
ktoré mi zabráni
vysnívať si ďalšie
dotyky s budúcnosťou


Súvisiaci článok: Z ulity na svetlo

Februárové stretnutie (2017)

Prezentácia novej kniha Jána Beňa

Literárny klub Omega pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne privítali vo štvrtok druhého februára spisovateľa Jána Beňa s jeho najnovšou knihou Stratená romanca.

Rodák zo Slatinky je plodným autorom literatúry pre deti, mládež i dospelých. Medzi členmi klubu a priaznivcami písaného slova bol aj v máji minulého roku, keď sme vyprevadili medzi čitateľov dve knihy: pre mládež knižku Timotej a pradedo, pre dospelých román Život s kufrom