Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry -
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

Miniatúry Tomáša Turnera

Tomáš Turner: Aj ryba lieta
Trenčín, Edícia Omega, 2016

Pod názvom Aj ryba lieta práve vychádza útla zbierka aforizmov a epigramov Tomáša Turnera, obohatená trefnými ilustráciami Ľubora Benkoviča (obaja sú členmi nášho literárneho klubu). Knižka prináša osviežujúci a zároveň kritický pohľad na svet. Je potvrdením starej pravdy, že nie vždy treba veľa slov na vyjadrenie plnej myšlienky. Prítomné textové útvary sa vyznačujú stručnosťou a hutnosťou, autor v nich preukazuje schopnosť vyjadriť sa esteticky účinne.

Júnové stretnutie (2016)

Stretnutie viedla Janka Poláková. Prítomných bolo pätnásť členov klubu. Hovorilo sa o Literárnom soirée v Lúči, ktoré moderovala Zuzana Laurinčíková; študenti AMU z Banskej Bystrice tam recitovali rôznu tvorbu, prevažne našich členov (Žůrková, Hrabalová, Hoštáková, Žember, Maretta, Turner, Lančarič a iní). Hudbu zabezpečila skupina 3D band. Podujatia sa zúčastnili aj členovia LK Omega. Ďalšie Literárne soirée sa pripravuje na október.

Tvorivá dielňa: Aforizmus

Naša jarná tvorivá dielňa bola zameraná na aforizmus. Zapojilo sa do nej päť autorov – členov a priaznivcov literárneho klubu. Výsledky ich snaženia predkladáme (v závere aj s určením víťaza).

Ilustračná snímka: JM
Anna Hrabalová

Aforizmy

¢ Myšlienky, to sú vrabce na strome. Vyrušíš ich a všetky sa rozpŕchnu.
¢ Manželstvo je ako hruda v poli. Prší na ňu, fúka vietor... ešte do nej zatneš motykou a rozpadne sa.
¢ Štvorlístok – že prináša šťastie? Áno, celé šťastie je v tom, že ho nájdeš.
¢ K šťastiu ti nepomôže ani batoh štvorlístkov.
¢ Keď by človek žil tisíc rokov, stále objavuje nové a nové, neobjavené.

Májové stretnutie (2016)

Stretnutie v klube Omega, ktoré sa konalo vo štvrtok 5. mája, malo slávnostnejší ráz. Naším hosťom bol spisovateľ Ján Beňo a hlavným bodom programu prezentácia jeho nového románu Život s kufrom (MilaniuM, 2015).

Podujatie moderovala Janka Poláková. Knihu, v kontexte ostatnej tvorby autora, predstavil Rudolf Dobiáš a Anton Baláž. Nasledovalo krátke autorské čítanie a diskusia. Oživením programu bolo vystúpenie malých hudobníkov zo ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne.

Ak Boh dá, stretneme sa v literárnom klube najbližšie 2. júna.

Aprílové stretnutie (2016)

Prvý štvrtok mesiaca (7. 4.) patril aj tentoraz stretnutiu v klube Omega. Zišli sme sa v peknom počte. Hovorili sme o pripravovaných kultúrnych podujatiach a o ďalšej činnosti nášho klubu. 

Kamil Weiner predstavil svoju zbierku básní v albánčine, má názov Odeoni i shpirtit a vyšla v Macedónsku. Marta Malániková recenzovala knihu Cesta k bráne od Jána Maršálka. V rámci tvorivej dielne sme sa venovali aforizmu. 

Ďalšie pravidelné klubové stretnutie je plánované na štvrtok 5. mája.