Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry -
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

Literárny klub Omega oslavoval

Úvod stretnutia
Slávnostné stretnutie pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia nášho klubu, 
spojené s prezentáciou zborníka 
To sme my 

(6. októbra 2016)

Priestory spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne zaplnili členovia literárneho klubu Omega, bývalí členovia, vzácni hostia, priatelia a ďalší, ktorí majú k literatúre a písanému slovu blízko. Omega si pripomenula dvadsať rokov pôsobenia. 

Martinská poetická jeseň 2016

(23. – 25. septembra)

T. Sivová a M. Nemček
23. 9. – Martinská knižnica
Milé privítanie, predstavený nám bol nový riaditeľ Turčianskej knižnice RNDr. Milan Nemček. Folklórny súbor Hradisko, energické žienky tancovali, spievali – harmonika, kroje – bolo veselo.
Prezentácia tvorby zúčastnených. Dvaja recitátori sa pri prednese v slovenčine, češtine a poľštine poriadne zapotili. Za zvukov jemnej hudby sa niesli témy o minulosti, prítomnosti, budúcnosti, vášni, myšlienkach, bozkoch... „modlitwy“.

Zlost, slzy, morská pana, polštáře, zvony, láska...

Z ulity na svetlo

Andrea Trusková: Z ulity
Trenčín, Edícia Omega, 2016

Útla zbierka básní Andrey Truskovej obsahuje krehkú, komorne ladenú poéziu. Krátke básne a ešte kratšie verše so sporadickým rýmom sú „predĺžené“ vnímavosťou autorky a hĺbkou ponoru do vnútra ľudskej duše.

Jana Poláková v doslove, ktorý zbierku dopĺňa, napísala: „Andrea Trusková s citom, pokorne, s vierou, trochu tajomne necháva nazrieť do intimity svojho života... Jemná ženská duša, jej dar vidieť život ako tvorbu, nevzdychať a nesťažovať sa. To cítim z jej poézie.“

V poézii nejde o kvantitu, jej veľkosť sa nemeria počtom slov. Poézii stačí málo, o to viac môže dať – táto knižočka to potvrdzuje.

Septembrové stretnutie (2016)

Prvé stretnutie v klube Omega po tohtoročnej letnej prestávke sa konalo vo štvrtok 8. septembra. Stretlo sa nás pätnásť. Janka Poláková hovorila o nových knižkách trenčianskych autorov (Oľga Krajmerová, Štefan Kuzma, Tomáš Turner, Andrea Trusková). Hovorili sme aj o novom zborníku, ktorý pripravujeme k 20. výročiu založenia nášho literárneho klubu (už je v tlačiarni, jeho prezentácia by sa mala konať v októbri). Nasledovala diskusia o literatúre a našich (nielen) dovolenkových zážitkoch. 

Ďalšie stretnutie plánujeme na štvrtok 6. októbra.